Fra byggeaffald til fortovshaver

Da TagTomat i sin tid startede med at opsætte fortovshaver blev vi mødt af et kommunalt påbud om at fjerne vores ”byggeaffald”. I dag er fortovshaver en del af Københavns Kommunes strategi om at være en grøn by, og du kan finde en guide til at lave din egen fortovshave her.
Når byens små rum omdannes til grønne lommer, giver det værdi til alle forbipasserende – ældre mennesker, som tager et hvil på deres vej gennem byen, børn og deres forældre som forundres over naturens under og lærer om vejen fra jord til bord.
På samme måde kan en parkeringshave skabe et meningsfuldt opholdsrum for alle byens borgere – private og erhvervsdrivende. Læs mere i casen nedenfor.

Ejerskab og fællesskab, der hvor du bor

I TagTomat arbejder vi ikke kun med indretning, men også med den sociale dimension, hvor vi bruger det grønne som fælles tredje til at skabe sammenhængskraft og nærhed mellem naboer. Ved at engagere frivillige til at passe bede og planter i byens rum, lægger vi grunden til fællesskab mellem naboer eller institutioner, firmaer og verden udenfor. Og med fællesskabet kommer ansvarsfølelsen og ejerskabet over den by, vi bor i.

Regnvandsopsamling og selvvanding

Ved at indrette vores byrum med planter, kan vi også afhjælpe en del af den høje mængde nedbør, vi oplever i disse dage, hvilket er en vigtigt at medtænke, når vi indretter vores storbyrum.
Selvom det ikke er et officielt LAR-projekt, kan vores store plantekasser rumme 3-400 liter. De kan desuden serieforbindes og kobles direkte til nedløbsrør. Og som man siger: ”mange bække små”…

Terrorsikring med merværdi

Et andet nødvendigt onde i vores sikring af storbyerne, er terrorsikring. I TagTomat har vi derfor udviklet ”Terrorsikring med Merværdi”, hvor vi omdanner de store betonklodser til bænke med plantekasser, klatrevægge, cykelstativer eller andre værdiskabende påfund. Læs mere på www.tagtomat.dk/terrorsikring

SKAL VI UDVIKLE DIT BYRUM SAMMEN?

Kontaktinfo

Kontakt os og hør nærmere i dag på telefon 71991966 eller mail info@tagtomat.dk