Afhentning fredage fra kl. 12-15 på Jagtvej 59 - Fri fragt til pakkeshop for ordre over 300 kr. (0-2kg) - Hurtig levering 1-3 hverdage. - Mobilepay, kort og EAN.

Fælleshaver i boligforening skaber lokalt fællesskab med hjælp fra TagTomat

Kan fælleshaver øge trivslen og styrke relationer i boligområder? Ja, hvis udviklingen og driften engagerer beboerne til at deltage aktivt. Det viser evalueringen af projektet BoGro i Helsingør, hvor TagTomat har hjulpet med rådgivning og workshops i boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed.
||||||Workshop med beboerne|Tilplantningsworkshop med beboerne
Case: Fælleshaver til 3 almene boligforeninger
Ydelse: Rådgivning om design og beplantning, Plantekasse-workshop, Altankasse-workshop
Partner/kunde: Boligselskabet Boliggården / BoGro
Placering & årstal: Helsingør 2016-17

Der bor 5.200 beboere i de almene boligforeninger Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør. Projektet BoGro er opstået på baggrund af beboernes efterspørgsel på gode udendørs faciliteter, og det er beboerne der sammen med projektleder og medarbejdere fra BoGro, de boligsociale medarbejdere, driften og afdelingsbestyrelsen udvikler og former fælleshaverne.

Uden beboernes engagement og lyst til at møde op til havedagene sander en fælleshave hurtigt til. Derfor er den vigtigste ressource i et fælleshave-projekt at få skabt fællesskabsånden – at få gjort det sejt at møde op og at give beboerne den gode oplevelse af at skabe med naturen og sammen. Kort sagt at introducere beboerne til det gode liv med grønne fællesskaber.

BoGro er et treårigt projekt støttet af Nordea-fonden. Projektet rettede henvendelse til TagTomat, fordi der er mange paralleller mellem projektet og TagTomats ambitioner for dansk byliv – og byudvikling. Hvordan sikres ejerskab og fællesskab på tværs af aldersgrupper, etnicitet og social baggrund, igennem arbejdet med grønne fællesskaber og fælleshaver?

”TagTomat har en god indsigt i og forståelse for det felt, vi arbejder med, og de er gode til at tilpasse deres workshops til den konkrete kontekst. På den måde har TagTomat kunnet tilbyde meget mere, end blot den fysiske etablering af plantekasser, hvilket har spillet en afgørende rolle for vores samarbejde.”
– Lyng Brøndum Dyrholm, Projektleder, BoGro.

Konceptskitse af haven

Konceptplan for Nøjsomheden

Brobygning mellem planlægning og udførelse: Højbede og workshops

BoGro startede i 2015 med at opdyrke de første fælleshaver i Tibberupparken, og var derefter klar til at starte de næste fælleshaver op i Vapnagaard. Da projektudviklerne i BoGro, kontaktede os i foråret 2016 for at få hjælp til at afvikle et par fællesskabende workshops samt levere materialer til dyrkning i højbede, havde vi en god dialog om hvad og hvilke af vores værktøjer og produkter, der bedst kunne bidrage til at mobilisere beboerne omkring plantekasserne. Værktøjerne var, udover levering af højbede, at afvikle to workshops foran Biblioteket. En hvor beboerne skulle bygge plantekasser og en med bygning af pallebænke sammen med de unge fra området.

Udover de workshops vi stod for foran Biblioteket på Vapnagaard, har BoGro-projektet startet en have for den lokale børnehave og to øvrige fælleshaver i boligområdet op. BoGro har gennem hele året arbejdet intensivt med at mobilisere et fællesskab omkring de forskellige haver, gennem fast have-sparring, sociale aktiviteter, havegruppe-møder, konflikthåndtering mm. Derudover har BoGro samarbejdet med den lokale lommepenge-job ordning, hvor projektet bl.a. har uddannet unge til at dokumentere projektet med billeder og video. Således har BoGro fulgt de workshops, som TagTomat har bidraget til, op med tiltag til at sikre en udvikling af robuste fællesskaber og lokalt ejerskab omkring de fælles haver.

“Da TagTomat har specialiseret sig i, at inddrage de lokale beboere i etableringen, har netop deres metoder spillet godt sammen med BoGro’s ambitioner om en inddragende proces, hvor beboerne får en oplevelse af, at bygge noget op i fællesskab.”
– Lyng Brøndum Dyrholm, Projektleder, BoGro.

Rådgivning og design som grundlag for workshops i fælleshaven

Da BoGro i vinteren 2016/2017 skulle i gang med planlægningen af den nye fælleshave i Nøjsomhed, brugte de TagTomats ekspertise til at udarbejde skitser, design og planteplan til den nye fælleshave, som ligger fint placeret i nærheden af et stort kælderlokale, hvor der kan opbevares redskaber og værktøj, samt en eksisterende pavillon som kan bruges til mødested og udekøkken i tilfælde af regnvejr.

BoGro havde selv afholdt en indledende workshop med beboerne og på baggrund af den, udarbejdede vores gartner og landskabsarkitekt Anne Tange, skitser som skulle danne grundlag for det endelige design samt planteplan for fælleshaven. I samarbejde med lokale beboere, har BoGro selv etableret fælleshaverne og tilplantet efter vores anvisninger.

“Det er spændende at se, hvordan vi som almen boligorganisation, kan samarbejde med en aktør, der udover at være god til at finde løsninger på vores udfordringer, tilfører nye ideer og konkret knowhow til etablering af fælleshaver. At TagTomat kan levere løsninger til enhver budgetramme, styrker blot min opfattelse af det seriøse arbejde TagTomat laver for grønne fællesskaber i de danske boligforeninger.”
– Dorthe Qwist Greve, Områdesekretariatsleder Boliggården.

Workshop med beboerne

Workshop med beboerne

Evaluering: byhaver styrker naboskabet

Center for boligsocial udvikling har fulgt projektet BoGro, og lavet en fin film om de fordele og nye fællesskaber der opstår, når fælleshaver etableres. Vi kan i TagTomat ikke tage æren for de fællesskaber der er skabt, men vi er glade og stolte over, at have bidraget med vores kompetencer, knowhow og produkter, så vi sammen har fået mest ud af de ressourcer, der var afsat til arbejdet med fælleshaverne i Helsingør.

”Byhaver er et virkningsfuldt redskab til at styrke naboskabet i udsatte boligområder. Det viser rapporten ”Byhaverne i Vapnagaard”, der har fulgt tilblivelsen af to byhaver i boligområdet Vapnagaard i Helsingør.”
– fra rapporten på cfbu.dk

Lyng Brøndum Dyrholm har skrevet kapitlet om “Socialt liv i byhaven” i bogen “TagTomat – Vejen til grønne fælleskaber i byen”, og hun har før hendes ansættelse i projektet BoGro været studentermedhjælper i TagTomat og Områdefornyelsen Sundholmskvarteret i København.