I juli måned afhentning tirsdag fra kl. 8-10 på Jagtvej 59 - Fri fragt til pakkeshop for ordre over 300 kr. (0-2kg) - I juli måned sender vi pakker hver tirsdag - Mobilepay, kort og EAN.

Skolehave med 0. klasse – Ellebjerg Skole

På Ellebjerg Skole har TagTomat udviklet "Ellebjerg-modellen", hvor skolehaveforløbet med 0. klasserne følger skoleåret fremfor dyrkningssæsonen, lærerne selv varetager alt undervisning, og haven driftes i samarbejde med den lokale beskæftigelsesindsats.
Skolehave Ellebjerg Skole
Case: Ellebjerg Skole – skolehave med 0./1. klasse og samdrift
Ydelse: Undervisning af børn, opkvalificering af lærerne, anlæg af skolehaven, udvikling af undervisningsmateriale, facilitering af samdrift med beskæftigelsesindsats.
Partner/kunde: Københavns Kommune
Placering & årstal: Sydhavnen, København, 2016-2019

Som en del af et større projekt for Københavns Kommune, har TagTomat fra 2016-2019 arbejdet med at genstarte, udvikle og forankre skolehaven på Ellebjerg Skole.

Ellebjerg Skole – Et hav af Morgenfruer

På Ellebjerg Skole har der været tradition for at det primært er 0.klasseeleverne, som får undervisning i skolehaven, og ”Ellebjerg-modellen” bygger videre på denne tradition.

Erfaringerne fra vores arbejde i skolehaven på Ellebjerg har vist, at der især er to udfordringer, når lærerne selv skal varetage undervisningen, som primært er med 0. klasses eleverne.

Den ene er, at eleverne oplever mange lærerskift i skolehaveforløbet, hvis det startes op i foråret med 0. klasserne og forsætter på den anden side af sommererferien med 1. klasserne. Dels giver det et skift i lærere midt i forløbet, og dels er det skemamæssigt en kæmpe udfordring, at få skemaet til at gå op på en måde som tilgodeser skolehaveundervisningen. Hvis en havedag varer 3 klokketimer, vil der ske et overlap i moduler og dermed lærere midt i havegangen.

På Ellebjerg Skole valgte vi at løse det med en undervisningsmodel, som følger skoleåret frem for dyrkningssæsonen. Eleverne starter op i 0. klasse om efteråret med at klargøre jorden og dyrke svampe. Efter en vinterpause forsætter forløbet med 0. klasserne frem til sommerferien. Efter ferien, afvikles to teamdage, hvor 0. klasselederne “låner” deres elever, (som nu er 1. klasse-elever). Der afholdes høstdage og hele forløbet afsluttes med en høstfest, hvor forældrene kommer på besøg og nyder mad, som eleverne har tilberedt af deres afgrøder.

Skolehave Lykkebo Skole

Den anden udfordring er at frigøre tid til den praktiske forberedelse af havedagene. I skolehaven på Ellebjerg ligger et lille kolonihavelignende hus, hvor beskæftigelsesindsatsen “Opzoomerne” under KAB holder til. De har gennem 2019 hjulpet med praktiske opgaver tilknyttet både elevernes havelodder og den omkringliggende have, fx afhentet hestemøg hos “Børnenes Dyremark” i nærheden.

Skolehave Ellebjerg Skole

Ellebjerg Skole – Halmballehaver

Du kan læse meget mere om projektet og finde undervisningsplanen i formidlingsmaterialet “Ellebjerg-modellen”, som kommer til gratis download på www.tagtomat.dk/skolehaver.