Åben Skole: Forløb 1 – Biodiversitet i byen & frøbomber

8. juni 2020
Lad skolehaven komme til dig og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning - I behøver ikke have mere end en vindueskarm og byens rum til rådighed. Forløbet er velegnet til elever fra ind- til udskoling, og selvom de praktiske aktiviteter grundlæggende er de samme, kan undervisningen nemt differentieres efter alderstrin.

På siden her finder du videoguide, undervisningsark og inspiration til undervisningen. Vi kan enten komme på besøg eller mødes på et grønt område i nærheden på bedste udeskolevis eller du kan bruge de forskellige guides til at strikke et forløb sammen selv. Hvis du vil have os på besøg, så se generel info om booking mv. på www.tagtomat.dk/aaben-skole og læs mere på siden her om, hvordan forløbet kan se ud med undervisning før, under og efter vores besøg.

Begreber: Biodiversitet, byrum, bynatur, guerilla gardening, co-evolution, insekter, bestøvning, økosystem, fødekæde.

Årstid: Forår/sommer/sensommer. Frøbomberne kan laves hele året, men kast dem gerne mellem april-august.

Før besøget:
Forbered eleverne til besøget med undervisning om sammenhængen i økosystemer og biodiversitet: Hvad spiser bier og andre bestøvende insekter? Hvem spiser insekterne? Hvad er biodiversitet? Hvorfor giver en mangfoldighed af planter god grobund for biodiversitet blandt andre organismer?

Aktiviteter under TagTomats besøg:
– Introduktion til frøbomber: Hvad er en frøbombe? Hvor stammer konceptet fra?
– Vi laver frøbomber og sætter dem til tørring.
– Dialogisk undervisning om biodiversitet, bynatur og byindretning tilpasset aldersgruppen: Hvor kan vi kaste frøene? Hvad skal der til for at frøene spirer? Hvem vil få gavn af de blomster der kommer? Hvorfor er det vigtigt med mange – og forskellige – blomster (også) i byen? Hvilke faktorer spiller ind på biodiversiteten i byen? Hvordan kan vi forbedre biodiversiteten i byen?

Efter besøget – når frøbomberne skal spredes:
Tag på tur i lokalområdet og kast jeres frøbomber, og giv gerne eleverne nogle med hjem, som de kan ”kaste” i deres vindueskarm, altankasse eller baggård. Følg op på, hvad der sker med frøbomberne og arbejd videre med biodiversitet eller bynatur. Kom fx ind på den globale biodiversitetskrise, problematikker i landbruget, i byerne eller hos private haveejere, og lav en plan for, hvordan I kan forbedre biodiversiteten i nærområdet.


Videoguide & undervisningsark

Her finder du en videoguide samt to undervisningsark til gratis download. Videoguiden er tænkt som din forberedelse. Her viser vi hvordan frøbomberne laves, og fortæller herefter lidt om, hvordan de kan inddrages i undervisningen.
De to under undervisningsark er målrettet hhv. indskolingen/mellemtrinnet og udskolingen. Arkene indeholder en beskrivelse af før-under-efter samt en praktisk guide, der trin-for-trin viser, hvordan I laver frøbomberne.

Undervisningsark

Arkene er lige til at printe ud (tryk på billedet og download pdf’en) og have med til undervisningen. Især med de store elever, som kan arbejde mere selvstændigt, er det en fordel at printe den praktiske guide på side 2 ud, og dele den ud til eleverne.

Åben Skole forløb 1 – indskoling og mellemtrin

Åben Skole forløb 1 – udskoling


Praktisk info og grej:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Hvis du vil lave forløbet selv og mangler materialer til at lave frøbomber, så find dem her:

Find grej til frøbomber her

Inspiration til andre øvelser/lege, som passer til temaet:

Kredsløbsøvelse: Eleverne simulerer sammenhængen i et økosystem ved hjælp af et netværk af snor. Se mere og find forskellige kort til gratis download her.

Fødekæde-tagfat: Lav en række laminerede kort med 3-4 forskellige organismer i en fødekæde. Det kan fx være blomster, sommerfugle, småfugle og rovfugle. Til at starte med får hver elev udleveret et kort. Du kan kun blive fanget af en, som er niveauet over dig i fødekæden. Fx kan blomsterne kun blive fanget af sommerfuglene. Når du er blevet fanget, går du tilbage til gamemasteren (den voksne) og får byttet dit kort til et andet – og så tilbage i fangelegen. Ved udvekslingen af kort er der god mulighed for at få en snak om, hvad der sker i fødekæden, og legen er god helt ned til børnehavealderen.
Vi har oprindeligt lært legen af naturvejleder Anne Hjerrild Rønning, og du er velkommen til at tilpasse den videre.

TagTomats FrøBombe var finalist til Danish Design Award 2016.