Læs meget mere om Mariagertoba og dens egenskaber her: landsorten.dk